Na temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» br.98/14.) Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3, raspisuje

JAVNOG POZIVA

za prijem osobe na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

-          nastavnika/ce  geografija – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,

Na temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» br.98/14.) Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3, raspisuje

JAVNOG POZIVA

za prijem osobe na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

-          nastavnika/ce  hrvatski jezik – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,

obavijest natjecajNa temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 100. Statuta Gimnazije Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3., ravnatelj Škole dana 29. svibnja 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  • voditelj računovodstva – 1 izvršitelj/ca na neodređeno

puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Na temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» br.98/14.) Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3, raspisuje

JAVNOG POZIVA

za prijem osobe na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

-          nastavnika/ce  njemački jezik – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,

obavijest natjecajNa temelju članka 59. Zakona o radu («Narodne novine» br.98/14.) Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3, raspisuje

JAVNOG POZIVA

za prijem osobe na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

-          nastavnika/ce  sociologije i filozofije – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, presliku diplome, odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na adresu: Gimnazija Jurja Barakovića, 23000 Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3.

JAVNI POZIV  vrijedi od 18.ožujka 2015.  do 25.ožujka 2015. godine

obavijest natjecajNa temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a nakon dobivene suglasnosti MZOS-a i podataka o iskazanim potrebama Ureda državne uprave u zadarskoj županiji, te članka 100. Statuta Gimnazije Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora br. 3., ravnatelj Škole dana 07. rujna 2015. godine donosi slijedeću

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

  • NASTAVNIK FIZIKE – 1 izvršitelj/ca, 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme

  • KNJIŽNIČAR - STRUČNI SURADNIK -1 izvršitelj/ca, na puno neodređeno radno vrijem (40 sati ukupnih tjednih obveza)

Uvjet: kandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj sprema i psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.